24.11.2016

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie dostawców maszyn dotyczących zadań:

  1. Piła optymalizująca poprzeczna z popychaczem i sortownią,
  2. Automat strugający czterostronny,
  3. Numerycznie sterowane centrum 4 osiowe,
  4. Numerycznie sterowane centrum 12 osiowe,

zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie nowej technologii produkcji mebli drewnianych” ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne; Numer wniosku: POIR.03.02.02-00-0546/16

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadań znajdują się w dokumentacji poniżej.

ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTAŃ OFERTOWYCH - 30.12.2016

 
informacja
polski